Planning 1e semester ’17 -‘18

Za. september  ‘17: opening

Zo.  oktober '17: 1e activiteit

Zo.  oktober ‘17: 2e activiteit

Vr.  – Zo.  november ’17: giverweekend

Zo.  ‘17: 3e activiteit:

Za . november '17: De slimste groep ter Boseind

Zo. ‘17: 4e activiteit

Zo.  ’17: 5e activiteit

Zo.  ’18: 6e activiteit 

Zo.  ’18: 7e activiteit

Zo.   ’18: 8e activiteit

 

Stevige scoutsgroetjes van jullie leiding!